Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters in Friesland

De VZGPF is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde psychiaters in de provincie Friesland.
Een zelfstandig gevestigde psychiater (ZGP) is een medisch specialist die werkt vanuit een eigen praktijk en is niet verbonden aan een GGZ-instelling of ziekenhuis.

 

De voordelen:

* Korte wachttijden
* Kleinschalige setting
* Toegankelijk (lage drempel)
* Vrijheid van artsenkeuze
* Onderzoek (diagnostiek) en behandeling door een persoon, geen wisseling van behandelaar
* Hoogwaardige medisch-psychiatrische zorg, welke snel inzetbaar is: verschillende vormen van gesprekstherapie, medicamenteuze behandeling, waarbij er ook aandacht is voor lichamelijke problematiek  en de wisselwerking met psychische klachten.

 

De ZGP kan door zijn brede bekwaamheid snel tot een oordeel en advies komen over welke zorg het beste bij uw hulpvraag en problematiek  past.

 

Beperking:

Een beperking van een vrijgevestigde praktijk is dat er maar in beperkte mate crisiszorg geboden kan worden. Voor mensen die crisis gevoelig zijn en indien intensieve vormen van behandeling nodig zijn, is het aanbod van een GGZ-instelling of de psychiatrische polikliniek van een algemeen ziekenhuis meer passend. Te denken valt aan mensen die in een ernstige crisis verkeren, mensen met voornamelijk ernstige vormen van middelenmisbruik, verwardheid of moeilijk beheersbare agressie.